Hoạt động tuyên truyền bầu cử ở Bình Dương

Hoạt động tuyên truyền bầu cử ở Bình Dương

12/05/2021
Lượt xem: 780

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bình Dương đã chủ động quán triệt, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn một cách hiệu quả. Ngay từ đầu tháng 8-2020, Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ về công tác bầu cử. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và Ủy ban bầu cử, các công tác chuẩn bị bầu cử đều có sự chuẩn bị trước một bước về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Các nội dung công việc được triển khai thực hiện theo kế hoạch và lịch bầu cử đề ra.

Mời các bạn xem các chương trình Pháp luật và Cuộc sống khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phap-luat-cuoc-song

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG