Học Bác về tình yêu thương để sống trọn “Đạo và Đời”

Học Bác về tình yêu thương để sống trọn “Đạo và Đời”

24/06/2023
Lượt xem: 264

Nói đến phật giáo Bình Dương, nhắc đến chùa Hội Khánh thì mọi người nghĩ ngay  đến Hoà thượng Thích Huệ Thông; Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng những đóng góp của Hòa thượng cho việc đạo và đời kể từ năm 1985 cho đến nay.