Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20/05/2023
Lượt xem: 324

Đối với dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào đang được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đến công ơn của Người. Với lòng biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, toàn đảng toàn dân, toàn quân ta hành động thiết thực không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể.