Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều mô hình, cách làm hay

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều mô hình, cách làm hay

18/05/2019
Lượt xem: 378

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh.