Học và làm theo Bác về đức khiêm nhường giản dị

Học và làm theo Bác về đức khiêm nhường giản dị

16/05/2019
Lượt xem: 402

Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vĩ đại. Người để lại cho mỗi chúng ta bao điều cần học tập. Một trong những đức tính ấy là sự giản dị, khiêm tốn. Có thể khẳng định, phong cách khiêm tốn, giản dị của Hồ Chí Minh là kết tinh của văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam bao thế hệ, thừa hưởng đạo đức, lối sống thanh bạch giản dị của gia đình, được thể hiện sống động qua từng cử chỉ hành động trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người từ khi còn nhỏ đến lúc giữ cương vị cao nhất của dân tộc Việt Nam. Biết bao vần thơ, áng văn bất hủ ca ngợi về phong cách khiêm tốn, giản dị của Hồ Chí Minh, bởi phong cách khiêm tốn, giản dị của một con người là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người.