Hội cựu chiến binh TP Thủ Dầu Một - Đơn vị điển hình phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Hội cựu chiến binh TP Thủ Dầu Một - Đơn vị điển hình phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

05/06/2024
Lượt xem: 121

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Thành phố Thủ Dầu Một luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả . Từ đó, đã thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.