Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần 17 (khóa IV)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần 17 (khóa IV)

12/10/2017
Lượt xem: 350

Đánh giá của Huyện ủy Dầu Tiếng, công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng năm 2017 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Đảm bảo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, trong 9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của huyện Dầu Tiếng tiếp tục phát triển ổn định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Dầu Tiếng cần huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, tập trung triển khai các đề án đột phá của Đảng bộ huyện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, đoàn kết nội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.