Hội nghị BCH mở rộng LĐLĐ tỉnh lần thứ 4 khóa X

Hội nghị BCH mở rộng LĐLĐ tỉnh lần thứ 4 khóa X

09/01/2019
Lượt xem: 151

Sáng 8/1, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đánh giá báo báo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chương trình, kế hoạch hoạt động Ban chấp hành Công đoàn tỉnh năm 2019.

Trong năm qua, hoạt động công đoàn các cấp tỉnh Bình Dương đã đạt những kết quả tích cực. Tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn và người lao động. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ mới. Các cấp công đoàn đã có nhiều có gắng trong việc tham gia quản lý, chăm lo đời sống người lao động, công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp lao động cũng như các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Công tác phát triển đảng, đoàn viên,  các hoạt động văn thể mỹ... được các công đoàn cơ sở duy trì thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động.

Trên cơ sở đóng góp cho hoạt động tổ chức công đoàn, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận xung quanh các vấn đề nâng cao vai trò của công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tại doanh nghiệp, chăm lo tết cho người lao động....