Hội trại “Người thanh niên mang Khăn quàng đỏ”

Hội trại “Người thanh niên mang Khăn quàng đỏ”

26/05/2022
Lượt xem: 94

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều nay, Hội đồng đội tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội trại huấn luyện “Người thanh niên mang khăn quàng đỏ”, công nhận huấn luyện viên bậc Một công tác Đội lần thứ 5, năm học 2021 – 2022.