Hồn đá

Hồn đá

15/02/2017
Lượt xem: 978

Từ những hòn đá vô tri vô giác, qua đôi tay tài nghệ của những thợ điêu khắc đá, họ đã thổi hồn vào đá, làm cho đá trở thành những vật phẩm sống động, tô điểm cho đời.