Họp Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc tiểu số tỉnh Bình Dương

Họp Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc tiểu số tỉnh Bình Dương

10/10/2019
Lượt xem: 259

Sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng đã chủ trì họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/11/2019 tại huyện Phú Giáo. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt như: hội thi biểu diễn văn nghệ truyền thống, giao lưu thể thao các dân tộc thiểu số chào mừng đại hội, hội nghị điển hình sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số... Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã được các cấp ngành, địa phương liên quan tiến hành đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019. Trên cơ sở đó đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần mang lại thành công cho đại hội.