Huyện Bắc Tân Uyên hoàn thành đại hội điểm và thí điểm

Huyện Bắc Tân Uyên hoàn thành đại hội điểm và thí điểm

06/05/2020
Lượt xem: 121

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

 

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

 

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 

Youtube: www.youtube.com/btvgo