Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

27/02/2020
Lượt xem: 158

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG