Giờ PSChuyên mụcTên chương trình
4:00 Nhạc hiệu – Giới thiệu chương trình phát thanh
4:05 Ca khúc Việt Nam
4:40 Pháp luật và đời sống
5:00 Sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm
5:20 Đằng sau tay lái
5:30 Thời sự tổng hợp (PL)
6:00 Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Lời hay ý đẹp - Đảng trong CS hôm nay
6:50 Tin trong tỉnh
6:55 Bản tin khoa học đời sống
7:00 Sức khỏe là trên hết
8:00 Giới thiệu chương trình PT- Điểm bào-Thông báo quảng cáo
8:10 Nhạc nhẹ các nước
9:00 Tin trong nước
9:05 Tin quốc tế
9:10 Quốc phòng toàn dân (PL)+ Thanh niên khởi nghiệp
9:50 Học và làm theo Bác
10:00 PTTT Gửi chút tình hồng
11:00 Khỏe và đẹp
11:30 Tình yêu hôn nhân gia đình
12:00 Thời sự tổng hợp trưa
12:20 Tin Văn hóa nghệ thuật
12:25 Thông báo-Quảng cáo
12:30 Quà tặng âm nhạc
13:30 Ca nhạc quốc tế
14:00 Thanh niên khởi nghiệp
14:20 Đằng sau tay lái
14:30 PTTT: Ca nhạc theo yêu cầu
16:00 Sân khấu
17:20 Giá cả thị trường
17:25 Câu chuyện quốc tế
17:30 Thời sự chiều
18:00 Chuyên đề thể thao
18:10 Bản tin trong nước chiều
18:15 Bản tin quốc tế chiều
18:20 Diễn biến hòa bình (PL)
18:40 Pháp luật và đời sống
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 FM Công nhân
21:00 PTTT Câu chuyện tình tôi
22:00 Tình yêu - Hôn nhân – Gia đình ( PL )
22:30 Dọc đường đất nước (PL)
22:50 Bản tin tiếng Hoa + Bản tin tiếng Anh
23:00 Quà tặng âm nhạc đêm khuya
0:00 Ca nhạc quốc tế
Kênh Radio BTV

Kênh Radio BTV

23/09/2016
Lượt xem: 17529570