Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm ở Bình Dương

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm ở Bình Dương

24/06/2024
Lượt xem: 96

Chương trình QPTD hôm nay, mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động quân sự - quốc phòng của địa phương. Cuối chương trình là phóng sự điểm lại những kết quả tiêu biểu của LLVT tỉnh Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2024. Bây giờ mời các đồng chí và quý vị theo dõi nội dung chi tiết!