Không chủ quan với bệnh cúm A/H1N1

Không chủ quan với bệnh cúm A/H1N1

19/06/2018
Lượt xem: 246

Cúm A/H1N1 lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với đồ vật có chứa virus rồi qua tay đưa lên mắt, mũi, miệng.