Kinh nghiệm dạy trẻ khó học

Kinh nghiệm dạy trẻ khó học

14/02/2017
Lượt xem: 2402

Thời gian gần đây, học sinh khó học ngày càng nhiều đã gây trở ngại lớn cho việc dạy và học ở trường phổ thông. Một số nhà tâm lý học cho rằng các học sinh này mắc chứng học khó. Dạy trẻ khó học không phải là điều dễ dàng, sĩ số học sinh của lớp đông cũng là một rào cản lớn trong việc thực hiện dạy trẻ học khó. Tất cả giáo viên đều nhận thấy giảm sĩ số học sinh của lớp là điều cần phải làm không chỉ để đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn để làm tốt việc dạy trẻ khó học.