Kinh tế Tân Uyên tăng trưởng ngay từ quý đầu năm

Kinh tế Tân Uyên tăng trưởng ngay từ quý đầu năm

16/04/2019
Lượt xem: 280

Ngay từ đầu năm 2019, bằng việc tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với quyết tâm cao, nên đến hết quý I, tình hình kinh tế xã hội của thị xã Tân Uyên đạt kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển với tăng trưởng khá.

KINH TẾ TÂN UYÊN TĂNG TRƯỞNG NGAY TỪ QUÝ ĐẦU NĂM.

Nổi bật, trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, quý I/2019, thị xã Tân Uyên có 17 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 39 tỷ đồng, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 9 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 988 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 9.980 tỷ đồng. Trong đó, đã đi vào hoạt động gần 700 doanh nghiệp, còn lại đang xây dựng và lập thủ tục đầu tư. Về đầu tư nước ngoài, đã có 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư 56 triệu USD, nâng tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn lên 579 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ 800 triệu USD. Trong đó, đã đi vào hoạt động 382 doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp của TX.Tân Uyên tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1.400 tỷ đồng, khu vực đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.900 tỷ đồng. Cùng với đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng trên đà phát triển thuận lợi. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, giá cả các mặt hàng thiết yếu được giữ ở mức ổn định.

Năm 2019, mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế được thị xã Tân Uyên đề ra là: Tốc độ tăng bình quân của các ngành trên 13%; Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 12%; Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 19%; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 1%. Để đạt và vượt mục tiêu của năm nay, TX.Tân Uyên tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút, bố trí các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ, đô thị của địa phương; tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm kết nối hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các khu sản xuất hiện hữu để đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương cho giai đoạn tiếp theo.