Ký kết hợp tác chiến lược, phát triển toàn diện GLTV - BTV - MCV

Ký kết hợp tác chiến lược, phát triển toàn diện GLTV - BTV - MCV

26/05/2022
Lượt xem: 73

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình và tối ưu những tiềm lực sẵn có, chiều nay, Đài Phát Thanh - Truyền Hình Bình Dương, Công ty cổ phần Tập đoàn MCV và Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển toàn diện.