Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương

28/09/2017
Lượt xem: 2689

"Đây là Đài Phát thanh tỉnh Sông Bé, phát từ thị xã Thủ Dầu Một trên làn sóng 309 Hz, tức 970 KHz" là nhạc hiệu đầu tiên của Đài PTTH Sông Bé. Ngày nay, đối với mỗi cán bộ, viên chức của Đài PTTH Bình Dương, mỗi khi được nghe lại câu nhạc hiệu ấy, là biết bao nỗi bồi hồi, xúc động về những ký niệm  "40 năm ấy... biết bao nhiêu tình, mấy ai quên".