Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/08/2019
Lượt xem: 258

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5-1965 cho tới tháng 5-1969. Di chúc là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: 
https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – Truyền hình BTV