Kỷ niệm khó quên của người chiến sĩ biệt động năm xưa

Kỷ niệm khó quên của người chiến sĩ biệt động năm xưa

26/12/2016
Lượt xem: 694

Gương sáng về ông Nguyễn Văn Chính, cựu chiến binh xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương