Kỳ thủ Lê Quang Liêm xếp vị trí 18 thế giới của FIDE

Kỳ thủ Lê Quang Liêm xếp vị trí 18 thế giới của FIDE

01/10/2023
Lượt xem: 79