Ký ức hào hùng của người lính phòng không không quân

Ký ức hào hùng của người lính phòng không không quân

22/01/2018
Lượt xem: 1703

Tấm gương CCB Nguyễn Thanh Tân , khu phố 5 , P. Uyên Hưng - Tx Tân Uyên tỉnh Bình Bương