Kỳ vọng của dân chính Đảng Bình Dương với BTV

Kỳ vọng của dân chính Đảng Bình Dương với BTV

02/10/2022
Lượt xem: 130

Nhân dịp BTV tròn 45 năm hình thành và phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà cũng đã gửi gắm nhiều tình cảm và Kỳ vọng đến BTV.