Lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng

Lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng

08/04/2019
Lượt xem: 170

Phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước đã có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt từ năm 2000, Thủ tướng ký quyết định số 43 lấy ngày 7/4 hằng năm trở thành ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, người dân càng có ý thức hơn với hoạt động ý nghĩa và đầy tính nhân văn này.