Lan tỏa tình yêu thương

Lan tỏa tình yêu thương

26/05/2023
Lượt xem: 568

Tinh thần “Tương thân, tương ái” giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn là nét đẹp từ bao đời nay của người dân Việt Nam nói chung và người dân Bình Dương nói riêng. Với tinh thần đó, các ngành, các cấp, các đoàn thể và người dân Bình Dương đã có nhiều hành động, nghĩa cử và hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho người nghèo, công nhân lao động gặp khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì Covid. Người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được sẻ chia, đong đầy yêu thương từ tấm lòng của các nhà hảo tâm trao tặng. Những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khó khăn đã lan tỏa tinh thần yêu thương, lối sống có tình, có nghĩa; qua đó phát huy bản sắc, giá trị văn hóa, con người Bình Dương.