Lầu năm góc tạm ngưng viện trợ quân sự cho Pakistan

Lầu năm góc tạm ngưng viện trợ quân sự cho Pakistan

24/07/2017
Lượt xem: 697

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ giữ lại 50 triệu USD viện trợ quân sự cho Pakistan, do cho rằng Islamabad chưa đủ nỗ lực trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố Haqqani, có liên hệ với Taliban.