Luật doanh nghiệp 2020 - Hướng doanh nghiệp Việt đến chuẩn quốc tế

Luật doanh nghiệp 2020 - Hướng doanh nghiệp Việt đến chuẩn quốc tế

17/02/2021
Lượt xem: 898

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp năm 2020) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành với mục tiêu tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng gồm: 1 - Cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; 2- Nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế; 3- Nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước; 4- Góp phần bổ sung các quy trình thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh và 5- Tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp. Theo đó, Luật doanh nghiệp năm 2020 tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp với một số nét mới đáng lưu ý như sau: Bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, Bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông, Rút ngắn thời gian thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh, DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, ổ sung quy định Công ty TNHH được quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Mời các bạn xem các chương trình Pháp luật và Cuộc sống khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phap-luat-cuoc-song

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG