Lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng

Lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng

27/06/2019
Lượt xem: 146

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên mức 1.490.000 đồng/tháng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức điều chỉnh này nhằm phần nào đáp ứng sự thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước.

Mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên mức 1.490.000 đồng/tháng. Đây sẽ dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật…