Mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến ngành Phát thanh - Truyền hình

Mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến ngành Phát thanh - Truyền hình

21/03/2019
Lượt xem: 281

Theo Cục Phát Thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, không chỉ báo in, báo điện tử, mà cả Phát thanh và Truyền hình đều bị phụ thuộc vào mạng xã hội.