Mexico sẽ thảo luận bổ sung với Mỹ nếu thỏa thuận di cư không hiệu quả

Mexico sẽ thảo luận bổ sung với Mỹ nếu thỏa thuận di cư không hiệu quả

11/06/2019
Lượt xem: 85

Mexico sẽ thảo luận về một thỏa thuận "nước thứ ba an toàn" với Mỹ nếu tình trạng người di cư bất hợp pháp còn tiếp diễn. Theo đề xuất của Mỹ, đây sẽ là quốc gia mà người di cư vào lãnh thổ Mexico sẽ phải xin tị nạn thay vì Mỹ.