Mở rộng đối tượng tiêm vắcxin Covid-19

Mở rộng đối tượng tiêm vắcxin Covid-19

25/09/2022
Lượt xem: 173

Bộ Y tế cho biết, để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi.