Một cựu chiến binh tâm huyết với công tác mặt trận

Một cựu chiến binh tâm huyết với công tác mặt trận

02/06/2019
Lượt xem: 251

Tấm gương cựu chiến binh Lê Nguyên Đăng
Khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương