Một tấm lòng cao cả vì người nghèo

Một tấm lòng cao cả vì người nghèo

25/02/2019
Lượt xem: 299

Tấm gương chị Lê Thị Hồng Thắm
Thị Trấn Tân Thành , huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương