Mỹ tái khẳng định giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

Mỹ tái khẳng định giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

22/09/2022
Lượt xem: 129