Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ucraina

Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ucraina

02/10/2023
Lượt xem: 270