Nâng cao đời sống người khuyết tật

Nâng cao đời sống người khuyết tật

03/12/2022
Lượt xem: 226

Ngày 3/12, Ngày Quốc tế người khuyết tật. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật, quyền của người khuyết tật trong việc hòa nhập cuộc sống cộng đồng và tiếp tục chung tay chăm lo để người khuyết tật ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.