Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở thị xã Bến Cát

Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở thị xã Bến Cát

07/07/2023
Lượt xem: 1718

Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Trung tâm y tế thị xã Bến Cát tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên viên dân số cơ sở trên địa bàn thị xã. Mục đích của hội nghị lần này nhằm cập nhật những kiến thức mới liên quan đến công tác y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình, đồng thời chia sẽ kinh nghiệm và nhìn lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong 6 tháng đầu năm nay ở các địa phương. Đây là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành.