Nga thử nghiệm phóng tên lửa Zicron từ tàu khu trục

Nga thử nghiệm phóng tên lửa Zicron từ tàu khu trục

26/01/2023
Lượt xem: 154