Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Dương

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Dương

07/12/2017
Lượt xem: 301

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phiên phiên họp nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo các Ban thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại các cuộc họp tổ ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND. Nổi bật là hoạt động giám sát của TT HĐND tỉnh về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của TT HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017... Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh ngày càng có chiều sâu; các báo cáo kết quả giám sát đều có kiến nghị với cơ quan chức năng các biện pháp xử lý đối với những vấn đề còn bất cập, khó khăn vướng mắc. Các tổ đại biểu đề nghị với TT HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, duy trì các hoạt động giám sát ngày càng chất lượng, hiệu quả, nhằm từng bước giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của công dân, của cử tri. Nhiều đại biểu cũng có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu xây dựng quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu giám sát đối với các vụ khiếu nại, tố cáo cụ thể của công dân.

Phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh nghe các báo cáo dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội và lĩnh vực pháp chế.