Người Bí thư chi bộ gương mẫu

Người Bí thư chi bộ gương mẫu

06/07/2023
Lượt xem: 245

75 tuổi đời và hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ khu phố nhưng ông Hoàng Xuân Miên vẫn luôn tự nhủ rằng: “học và làm theo Bác là phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.