Người Chủ tịch Hội gương mẫu

Người Chủ tịch Hội gương mẫu

24/08/2023
Lượt xem: 228

Sau 43 năm công tác trong quân đội, tháng 12-2020, thiếu tướng Trần Hữu Tài đến tuổi nghỉ hưu. Trở về với đời thường thay vì dành thời gian bên gia đình, bạn bè hay những chuyến đi chơi, du lịch… thiếu tướng lại gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội tại địa phương bằng tinh thần, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Có lẽ vì thế mà ông được anh em tỉnh hội, lãnh đạo tỉnh động viên, tín nhiệm và bầu ông giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương.