Người cựu chiến binh với những trang viết “Nước mắt và niềm vui”

Người cựu chiến binh với những trang viết “Nước mắt và niềm vui”

30/03/2023
Lượt xem: 503

Đã 48 năm đã trôi qua kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Quãng thời gian đủ dài để những vết thương chiến tranh được khỏa lấp bằng màu xanh hòa bình với một sức sống mới mạnh mẽ. Chiến tranh đã trở thành một phần của quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với lãng quên, mà ngược lại việc tìm hiểu về lịch sử, hiểu về chiến tranh với những mất mát đau thương và những trang sử hào hùng của thế hệ cha ông đã vượt qua sự khốc liệt của chiến tranh, chính là bài học lịch sử giá trị nhất đối với thế hệ trẻ hôm nay.