Người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký tạm trú

Người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký tạm trú

25/06/2022
Lượt xem: 103

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú về đăng ký tạm vắng, tạm trú có nhiều điểm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác, lao động, học tập, sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều cử tri phản ánh, trong thời gian qua, việc đăng ký tạm trú gặp khó khăn.