Nhà đấu giá Sotheby, New York chuẩn bị phiên đấu giá mùa

Nhà đấu giá Sotheby, New York chuẩn bị phiên đấu giá mùa

07/11/2016
Lượt xem: 792

Nhà đấu giá Sotheby sẽ đấu giá các tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng và hiện đại khác như tác phẩm nhiều màu sắc “ Le Peintre et son modele cho thấy mối liên hệ giữa danh họa  và người mẫu của mình ước bán với giá 12 đến 18 triệu đô la. Bên cạnh các tác phẩm của danh họa  Munch và Picasso, các tác phẩm của họa sĩ Kooning và Richter cũng được đấu giá trong đợt này.