Nhà trọ, nhà ở cho thuê trọ phải thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC

Nhà trọ, nhà ở cho thuê trọ phải thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC

12/06/2024
Lượt xem: 54