Nhận diện phòng chống diễn biến hòa bình (Ngày 25/11/2019)

Nhận diện phòng chống diễn biến hòa bình (Ngày 25/11/2019)

26/11/2019
Lượt xem: 338

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: 
www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: 
https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG