Nhận diện phòng chống diễn biến hòa bình (Ngày 28/09/2020)

Nhận diện phòng chống diễn biến hòa bình (Ngày 28/09/2020)

28/09/2020
Lượt xem: 134

Mời các bạn xem các chương trình khác tại http://btv.org.vn/video/phat-thanh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

-  Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG