Nhiệm Vụ Khói Lửa

Nhiệm Vụ Khói Lửa

01/08/2019
Lượt xem: 273

Phim Nhiệm Vụ Khói Lửa là câu chuyện về những anh lính cứu hoả. Trong phút giây sinh tử, họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để cứu lấy những sinh mạng mong manh khác.